www.doronamir.com

E-mail: doron@doronamir.com

 

 

מילון מושגים בתכנות – דורון אמיר

 

המילון בהליכי כתיבה מדי שבוע יתווספו ביטויים נוספים מעולם התכנות.

ניתן לשלוח בקשות למושגים שחסרים.

                       

ASP-Active Server Pages

טכנולוגיה של חברת מיקרוסופט המאפשרת ליצור דפים באופן דינמי כלומר הקוד

רץ בצד השרת (Server Side ) ויוצר את תוצאת הקוד בצורת דף WEB

 

ActiveX Control

רכיב תוכנה המשמש את טכנולוגיית ה COM   ( Component Object Model )

ובעל יכולת התממשקות אל אפליקצייה קיימת כלומר מימוש IUnKnown Interface

 

Abstract class

מחלקה אשר לא ניתן לייצר ממנה מופע (אובייקט) מחלקה אבסטרקטית נועדה לגזירה ומימוש ולכן

תכיל לפחות מתודה אבסטרקטית אחת (מתודה החייבת מימוש במחלקה היורשת )

 

Access Modifiers

מציין את מידת החשיפה של המחלקה ושל חברי המחלקה כגון Private \ Public \ Protected

 

Assembly

יחידה לוגית של רכיבי .NET (Components) האסמבלי יכול להיות מורכב מקובץ יחיד או ממספר קבצים (בינארים)

הקבצים מכילים מידע (Metadata ) המשמש את סביבת הריצה (runtime ) לנהל את הקבצים והקוד , אין צורך

לבצע רישום של Assembly במערכת הרישום (Registry ) כי ל Assembly יכולת תיאור טיפוסים ,תלות ומיקום פנימית.