הפעלת שאילתות על בסיס הנתונים Enterprise

 

פתיחת קובץ script

 

בחירת קובץ ה script אשר מכיל את שאילתת בניית מסד הנתונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

script השאילתה הנמצא בקובץ

 

בחירת מסד הנתונים שנוצר  Enterprise

 

משפט WHERE

הפעלת תנאי סינון עבור השאילתה :

אחזר את שם המחלקה dept_name ואת מספר המחלקה dept_no

מהטבלה department אשר המיקום location הוא Dalas

 

 

ניתן להשתמש בסימנים

<> > < >= <= !> !< !=

 

הפעלת תנאי מורכב

בחר את שם הפרויקט אשר התקציב שלו גדול מ E6000 כאשר 1$=0.51E  

 

בחר את מספר העובד ומספר הפרוייקט שבו העובד הוא פקיד Clerk

ומספר הפרוייקט p2

 

בחא את מספרי העובדים המועסקים בפרוייקט p1  או P2  או בשניהם

שים לב כי יש כפילות בגלל עובדים שעובדים בשני הפרוייקטים יחד

 

DISTINCT

בכדי להסיר כפילויות יש להשתמש ב DISTINCT

פקודה זו מופיעה לפני שמות העמודות ופעם אחת בלבד במשפט

 

שימוש באופרטור הלוגי AND \ OR 

התנאי AND הוא בעדיפות גבוהה יותר מ OR ונמוכה מ NOT

בכל מקרה מומלץ להשתמש בסוגריים בכדי למנוע שגיאות

 

שימוש באופרטור NOT

אחזר את העובדים שאינם שייכים למחלקה d2

אפשר להחליף את NOT ב <>

 

 

 

 

 

 

 

 

IN

משפט המקצר את ביטוי החיפוש עבור מספר ביטויים כגון

שליפת העובדים אשר מספר העובד שלהם 29346 \ 28559 \ 25348

במקום לרשום WHERE emp_no=29346 OR emp_no=25889 OR emp_no=25348

ניתן לקצר ולרשום :

 

בחר את העובדים אשר מספרם אינו 10102 או 9031

 

BETWEEN

משפט BETWEEN מאשפר לגשת לנתונים לפי טווח

אחזר את הפרוייקטים אשר התקציב שלהם בין 95,000 ל- 120,000

במקום לרשום >=95000 AND <= 120000 אפשר לרשום :

אחזר את העובדים המנתחים Analyst שלא החלו את עבודתם בפרוייקט ב 98

 

 

NULL

 מציין ערך לא ידוע , בכדי לבדוק האם הערך הוא NULL נשתמש ב IS

אחזר את העובדים בפרויקט P2 אשר עבודצם אינה ידועה

LIKE

מאפשר השוואה מול סוג נתונים תווי

אחזר את העובדים ששמות המשפחה מתחיל באות J

 

או שם שהתו השני מתחיל ב a

 

 

 

 

 

%[ a-z] טווח תווים

אחזר את כל המחלקות אשר מיקומן מתחיל בתו שבטווח F-C

 

שאילתת משנה Sub Query

אחזר את שמות המשפחה של העובדים המועסקים ב Apollo

העבודה מתבצעת בו זמנית מול שלוש טבלאות employee \  project  \ works_on

הסבר:

מטבלת ה project נשלף מספר הפרוייקט של Apollo

מטבלת ה works_on נשלפו מספרי העובדים שעובדים במספר פרוייקט שקיבלנו

מטבלת ה employee נשלפו שמות המשפחה של מספרי העובדים

ANY

משפט ANY מאפשר לעבוד על אוסף ערכים

אחזר את השם הפרטי ואת שם המשפחה של כל העובדים המועסקים בפרוייקט P1

הסבר:

מטבלת המועסקים works_on בחרנו את מספרי העובדים שעובדים ב p1

מטבלת ה employee בחרנו את השמות של כל אחד מרשימת המספרים שקיבלנו

 

GROUP BY

מגדירה עמודה כקבוצה , שים לב כל העמודות ברשומת ה SELECT

חייבות להופיע אחרי ה GROUP BY כאשר העמודה הראשונה היא המחולקת לקבוצות

 

קבץ את העובדים לפי מספר הפרוייקט

קבץ את העובדים לפי סוג העבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פונקציות צבערה MIN \ MAX

בחירת הערך הנמוך \ גבוהה ביותר בעמודה

אחזר את מספר העובד הקטן ביותר

 

אחזר את מספר עובד – מנהל אשר הוסף למערכת אחרון לטבלה works_on

 

פונקציות נוספות

SUM \ AVG \ COUNT

 

 

הצג את מספר העבודות השונות בכל פרוייקט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בכדי לאחזר את מספר הפרוייקט המופיע פחות מ 4 פעמים בעמודה project_no

נפעיל את הפונקציה COUNT בשילוב HAVING אשר עובד כמו WHERE  אך גם לגבי קבוצת רשומות גון COUNT

 

לפני שימוש ב HAVING

 

אחרי שימוש ב HAVING