050-5994911  Tel:    doron@doronamir.comדורון אמיר יעוץ הדרכה ופיתוח תוכנה    MCT \ MCSD

 

www.doronamir.com

 

DTS

Data Transformation Services

נשתמש ב DTS בכדי לייבא \ לייצא נתונים + לבצע טרנספורמציות בהתאם

ה DTS מאפשר לבצע העברת נתונים בין מסדי נתונים הומוגנים כלומר בין מערכות SQL Server ובין מסדי נתונים הטרוגניים כלומר בין מערכות נתונים שונות.

 

 

001

נגדיר מסד נתונים חדש

 

002

שם מסד הנתונים db_doctors

 

 

003

נגדיר טבלה חדשה

 

004

עיצוב הטבלה

 

 

005

שם הטבלה

 

006

רשימת הרופאים

 

 

 

007

לפני שאנו מייצאים את הטבלה מתוך Sql Server אל Access

נייצר קובץ מסד נתונים ריק

 

 

008

שם מסד הנתונים Doctors.mdb

 

009

קובץ הנתונים Doctors.mdb  אינו מכיל נתונים \ טבלאות

 

010

מיקומו של קובץ ה Access שנוצר

 

 

 

 

011

בכדי לייצא את הנתונים לקובץ Access תחילה

יש לבנות מסלול ייצא ע"י האשף DTS Import/Export

 

 

012

אשף ה DTS מאפשר לנו לייבא ולייצא נתונים

 

 

013

נבחר את מקור הנתונים ממנו אנו מעוניינים להעתיק את הטבלה

 

014

יעד הנתונים הינו קובץ Access לכן נבחר את ה Provider המתאים

 

015

נבחר את קובץ ה Access אליו אנו מייצאים את הנתונים מתוך db_doctors

 

016

בחר באפשרות עבור העתקת הנתונים אל בסיס הנתונים

 

017

סימון הטבלאות הנבחרות לייצוא

 

018

ניתן גם לשמור את חבילת ה DTS , בחר ריצה מיידית Run immediately

לביצוע פעולת ה DTS

 

019

 

G

הודעת סיכום עבור הכנת ה DTS

 

 

020

ביצוע פעולת ה DTS

 

021

אישור העברת הנתונים

 

022

קובץ היעד אליו העתקנו את הנתונים

 

023

טבלת הרופאים אשר הועתקה מתוך מסד הנתונים

 

024

פרטי הטבלה